İnşaat Malzemeleri


Çakıl

BETON YAPIMINDA KULLANILIR.1 METRE ÇAKIL’AN 6 TORBA ÇİMENTO EKLENEREK BETON ELDE EDİLİR.

Nuh Torba Çimento

EM I 42,5 R           

Ürün
Portland Çimento

Standard
TS EN 197-1:2002 CEM I 42.5 R

Ürün Tanımı
Portland çimento; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; su ile karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel – kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Özellikleri

  Nuh Çimento Standard Birim
Priz Baslangıcı 174 min. 60 dakika
Priz Sonu 211 dakika
Özgül Ağırlık 3.15 g/cm3
Hacim Genleşmesi 1.10 maks. 10 cm
Özgül Yüzey (Blaine) 3430 cm2/g
Litre Ağırlığı 1032 g/l
2 Günlük Dayanım 28.1 min. 20 MPa
28 Günlük Dayanım 58.7 min./maks. 42.5/62.5 MP

Kimyasal Özellikleri

  Nuh Çimento Standard Birim
SO3 2.74 maks. 4 %
MgO 1.14 %
Kızdırma Kaybı 2.72 maks. 5 %
Çözünmeyen Kalıntı 0.58 maks. 5 %
Cl 0.01> maks. 0.1 %
Toplam Alkali
Na2O + 0.658 K2O
0.68 %
Serbest Kireç 1.34 %

Ambalaj Şekli
Dökme ve 50 kg’lik torbalı olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol
Ürünümüz Kalite ve Çevre Kurulu’ndan (K.Ç.K.) EC belgesi almış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

İnşaat Demiri

İNŞAAT DEMİRİ 12 METRE BOYUNDA OLUR.KALINLIĞINA GÖRE 8’LİK,10’LUK,12’LİK,14’LÜK OLARAK SINIFLANDIRILIR.

İnşaat Kumu

İNŞAAT KUMUNUN HER ÇEŞİDİ MEVCUTTUR. EBATLARI 07.05.03 OLARAK SINIFLANDIRILIR. ADRESE TESLİMDİR.

Mıcır

ZEMİN SAĞLAMLAŞTIRICI OLARAK KULLANILIR.KALINLIĞINA GÖRE 3,5,7 NUMARALARDA MEVCUTTUR.